Hoe werkt het Social Pact aan een positieve verandering in Zuidoost?

Het Social Pact zorgt voor een positieve verandering door bewoners te informeren, organisaties te ondersteunen, samen te werken op thema en buurtgerichte projecten te ontwikkelen.
Slogan Social Pact gecentreerd

Bewoners informeren

Het Social Pact zet zich in om alle bewoners snel en adequaat bij juiste hulpverlening of activiteitenaanbod te krijgen. Hiervoor is er samenwerking met formele organisaties als bijvoorbeeld MadiZO en stadsdeel Amsterdam Zuidoost, maar geeft het Social Pact ook onafhankelijke informatie over activiteiten in Zuidoost. Hiervoor worden met name social media en lokale radio en tv ingezet.

Aangesloten organisaties ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en fondsen 

Behalve het indienen van een jaarlijkse gezamenlijke aanvraag voor de partijen die dat willen, ondersteunt het Social Pact indien gewenst bij aanvragen van overige subsidies en fondsen.

Samenwerken per thema

De organisaties van het Social Pact houden bijeenkomsten op thema’s: Participatie & werk, Armoede, Jongeren, Gezondheid, Veiligheid in en om het huis, Media-inzet. In de themagroepen stemmen de verschillende organisaties hun activiteiten op elkaar en de actualiteit af en ontwikkelen vernieuwende projecten.

Buurtgerichte projecten

Door haar brede basis in Zuidoost wordt het Social Pact uitgenodigd buurtgerichte projecten op te zetten en uit te voeren, zoals de ontwikkeling van aanbod voor jongeren in Holendrecht.

Afstemming met externen

Om adequate zorg en ondersteuning voor de bewoners van Zuidoost te garanderen en om samen meer impact te maken, stemt het Social Pact de activiteiten van haar deelnemers af met onder andere maatschappelijk dienstverleners, afdeling Werk, Participatie & Inkomen van de gemeente en andere partners in Zuidoost.  Wilt u informatie over Social Pact of de activiteiten van haar deelnemers? Mail naar info@socialpact.nu!