Wat is het Social Pact?

Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Dit Pact vindt dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen.

De deelnemers van het Social Pact pakken de grote uitdagingen van Zuidoost (zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval) samen aan.

Wat doet het Social Pact?

  • In beeld brengen wat de bewoners nodig hebben en zelf kunnen bieden
  • De bewoners door hun samenwerking beter ondersteunen
  • Leren van en met elkaar

Wij hebben vertrouwen in de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de bewoners!

Het Social Pact

Vanuit deze gedachte vervult het Social Pact een paraplufunctie. Zij ondersteunt de groei en ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost en haar unieke karakter.
Dit doet het Social Pact niet vanuit een opgelegde visie, maar vanuit daadwerkelijk vertrouwen in inclusie en zelfbeschikking.

Wie zijn de deelnemers?

Deelnemers van het Social Pact bepalen samen de visie, missie en werkwijze. Onze deelnemers zijn:

Iedereen kan zich aansluiten bij het Social Pact als hij/zij:

  • Tenminste drie jaar actief is in het sociaal domein
  • Aanwijsbaar over een cultureel sensitieve werkwijze beschikt
  • Bereid is zich 4 jaar te committeren aan de missie van het Social Pact
  • Samen wil werken
  • Als een betrouwbare samenwerkingspartner wordt ervaren
  • Geen winstoogmerk heeft

Het Social Pact wil dat bewoners weer vertrouwen krijgen van en in professionals, beleidsmakers en bestuurders

Wie steunen het Social Pact?

Vrienden van het Social Pact steunen de alliantie met hun kennis, eigen programma’s/projecten en middelen. Onze vrienden zijn:

Arkin
Bijlmer park theater
Clientenbelang Amsterdam
Gemeente Amsterdam (Werk, participatie en inkomen)
HALT
iHUB
Johan Cruijff Arena

MBO College Zuidoost
Movisie
NOV
OBA
Politie Amsterdam
Reclassering NL
Trias Pedagogica
VAZO

Deelnemer of vriend worden?

Dan maken wij graag met u kennis!
Klik hier om contact op te nemen met het Social Pact.

Samen voor een positieve verandering in Zuidoost!