Over ons

Wat is het Social Pact?

Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Dit Pact vindt dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen.

De deelnemers van het Social Pact pakken de grote uitdagingen van Zuidoost (zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval) samen aan.

Wat doet het Social Pact?

  • In beeld brengen wat de bewoners nodig hebben en zelf kunnen bieden
  • De bewoners door hun samenwerking beter ondersteunen
  • Leren van en met elkaar

Wij hebben vertrouwen in de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de bewoners!

Het Social Pact

Vanuit deze gedachte vervult het Social Pact een paraplufunctie. Zij ondersteunt de groei en ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost en haar unieke karakter.
Dit doet het Social Pact niet vanuit een opgelegde visie, maar vanuit daadwerkelijk vertrouwen in inclusie en zelfbeschikking.

Wie zijn de deelnemers?

Deelnemers van het Social Pact bepalen samen de visie, missie en werkwijze. Onze deelnemers zijn:

Activiteiten van Social Pact leden:

(deze info is afkomstig van jekuntmeer.nl, de website voor aanbod aan activiteiten in heel Amsterdam!)

Iedereen kan zich aansluiten bij het Social Pact als hij/zij:

  • Tenminste drie jaar actief is in het sociaal domein
  • Aanwijsbaar over een cultureel sensitieve werkwijze beschikt
  • Bereid is zich 4 jaar te committeren aan de missie van het Social Pact
  • Samen wil werken
  • Als een betrouwbare samenwerkingspartner wordt ervaren
  • Geen winstoogmerk heeft

De leden van het Social Pact vergaderen elke 6 weken samen.
In 2021 is dit nog op:

  • Dinsdag 7 december

Het Social Pact wil dat bewoners weer vertrouwen krijgen van en in professionals, beleidsmakers en bestuurders

Wie steunen het Social Pact?

Partners van het Social Pact steunen de alliantie met hun kennis, eigen programma’s/projecten en middelen. Onze huidige partners zijn:

Arkin
Bijlmer park theater
Burennetwerk
Buurtcampus Zuidoost
Clientenbelang Amsterdam
GAZO
Gemeente Amsterdam (Werk, participatie en inkomen)
HALT
HARTvrouwen
iHUB
Insite Out
Johan Cruijff Arena
Kazerne Reigersbos
Los-Latinos
MBO College Zuidoost

Movisie
NOV
OBA
Politie Amsterdam
Pop-street
Reclassering NL
Single Supermom
Toekomstmuziek
Trias Pedagogica
Urban Fit Natural Movement
VAZO
!Woon
Zuidoost City
Zuidoost TV

Deelnemer of partner worden?

Dan maken wij graag met u kennis!
Klik hier om contact op te nemen met het Social Pact.

Samen voor een positieve verandering in Zuidoost!