Aanvraag subsidie Sociale Basis

Dertien Social Pact organisaties hebben op 30 september gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij Stadsdeel Zuidoost
calculator

 

Op 30 september hebben dertien organisaties gezamenlijk een aanvraag gedaan voor de Subsidie sociale basis in stadsdeel Zuidoost. De aanvragers zijn allen lid van het Social Pact Zuidoost, waarin sinds 2019 ruim dertig organisaties samenwerken.

“Dit is een historische samenwerking tussen grassroot en formele organisaties uit Zuidoost” vertelt Kenny Zschüschen, directeur van Venzo, die penvoerder is voor de subsidieaanvraag. “In de afgelopen jaren legden de leden al een stevig fundament, waardoor zij een breed welzijns- en ondersteuningsaanbod hebben gerealiseerd. Via deze gezamenlijke aanvraag willen we graag verder bouwen aan de ingeslagen weg.”

Dit bouwen doen de organisaties in het Social Pact door het bieden van een breed aanbod aan activiteiten: van bijles aan kinderen met een leerachterstand tot sociaal contact voor eenzame ouderen, en van financieel/administratieve hulp tot activiteiten om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Deze en andere activiteiten vallen onder de thema’s waarop het Social Pact zich focust: Veiligheid, Werk & participatie, Jongeren, Armoede, Gezondheid.

Het Social Pact vertegenwoordigt bewoners uit doelgroepen die door de gemeente vaak met moeite bereikt worden. Door de gezamenlijke aanvraag krijgen deze bewoners een stem.

Leila Azzam van stichting Carabic is één van de deelnemers aan de aanvraag. “Wij organiseren activiteiten voor kinderen en helpen hun ouders, vaak alleenstaande moeders in moeilijke omstandigheden, bij het opvoeden. We stimuleren de moeders om hun kracht terug te vinden door zelf weer dingen op te pakken, zoals vrijwilligerswerk.
Hier horen we ook veel van problematiek die normaal niet naar boven komt. Sinds de Coronacrisis is de vraag naar eten en hulp booming. In maart zijn we daarom een voedselbank gestart, vooral voor de mensen die niet durven of mogen aankloppen bij de officiële instanties. Als we de subsidie krijgen, dan kunnen we voor deze mensen veel meer doen. Korte lijntjes leggen met organisaties binnen en buiten het Social Pact. Zuidoost kan en moet beter, en dat kunnen we alleen samen  voor elkaar krijgen! ”

Deelnemers aan de gezamenlijke aanvraag zijn verder de stichtingen Akwaaba Zorg, Barz (via Stichting Kazerne), Cirkel van Harmonie, Creating Edges, Jongeren Die het Kunnen (JDK), Kankerlotgenotengroep Zuidoost, P-team, ProFor, Re-boost, SES, SurAnt en Venzo. Voor de promotie van het activiteitenaanbod worden onder andere de Social Pact leden ADOM TV, RAZO, Recogin, MART radio en Zuidoost TV ingezet.

De subsidieaanvraag ligt nu ter beoordeling bij het stadsdeel. In december van dit jaar zal duidelijk zijn of de geplande activiteiten gesubsidieerd  gaan worden.