Conferentie Social Pact benut haarvaten samenleving Zuidoost

Persbericht Conferentie Social Pact 29 juni-2 juli
Venzo-Stockfoto-Les-Adu

Persbericht

Amsterdam, 3 juli 2020

Het Social Pact is een in 2019 opgerichte alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het Social Pact heeft zich breder gepresenteerd in een succesvolle driedaagse online conferentie. Op de conferentie kwamen ruim honderd mensen bij elkaar om in verschillende workshops met elkaar en het Pact in gesprek te gaan. De inzet: een gezamenlijke aanpak voor een positieve verandering in het welzijn van de bewoners van Amsterdam Zuidoost. In de sessies over thema’s als armoede, werk en veiligheid hebben deelnemers uit zeer verschillende grassroot organisaties, de gemeente Amsterdam, de politiek en verschillende maatschappelijke organisaties elkaar beter leren kennen.

Van de individualistische aanpak waar soms sprake van is, was in de workshops niets te merken. Deelnemers droegen enthousiast en constructief hun kennis en ervaring bij. Zoekend naar oplossingen voor problemen en samenwerkend aan het welzijn van de bewoners van Zuidoost. Kleinere en grotere opgetrokken muurtjes van de dagelijks praktijk vielen helemaal weg.

Zoals Henriette Rombouts, kwartiermaker Masterplan Zuidoost zei: “Het Social Pact zit in de haarvaten van de samenleving in Zuidoost. Dat moet je hebben natuurlijk.” Wethouder Rutger Groot Wassink benoemde in zijn openingstoespraak dat hij het Social Pact in Zuidoost een voorbeeld voor de andere stadsdelen in Amsterdam vond. Duco Stuurman, stedelijk directeur sociaal, benadrukte de brugfunctie die het Social Pact vervult tussen overheid, welzijnsorganisaties, maar ook richting bedrijfsleven. “Eigenlijk doet het Social Pact dan het werk van de gemeente“ zei hij.

Het is duidelijk dat door het Social Pact actieve bewoners en zelforganisaties in Zuidoost een krachtiger stem hebben gekregen en beter actie kunnen ondernemen ten behoeve van het welzijn van alle inwoners van het stadsdeel. Een van de deelnemende zelforganisaties zei: “Het was geweldig om met iedereen een 360 graden perspectief te krijgen op de leefsituaties van de mensen. Dat is de basis voor daadwerkelijke oplossingen”.

De vorming en ontwikkeling van het Social Pact is al ruim een jaar bezig en deze conferentie was een voorlopig hoogtepunt hierin. In augustus zal er een openbare digitale conferentie plaatsvinden voor alle bewoners van Zuidoost. Hier kunnen de bewoners kennis maken met het Social Pact en meedenken over een gezamenlijk plan voor een verbeterde sociale basis, dat zal worden voorgelegd aan de gemeente.