Bewonersconferentie Social Pact

Maak kennis met het Social Pact tijdens de bewonersconferentie

Problematiek in Zuidoost: de cijfers!

statistische informatie over Amsterdam Zuidoost

Conferentie Social Pact benut haarvaten samenleving Zuidoost

Persbericht Conferentie Social Pact 29 juni-2 juli

Groepsapp Samen Zuidoost!

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Op initiatief van een aantal organisaties uit het Social Pact is een groepsapp opgezet die meertalige informatie, advies en ondersteuning geeft aan bewoners en organisaties uit Amsterdam Zuidoost.

Uniek sociaal pact zet bewoner Zuidoost centraal

Persbericht 7 mei 2019 – Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen hardnekkige problemen als armoede, werkeloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval