Social Pact draagt bij aan Masterplan Zuidoost

Op 5 februari is het Masterplan Zuidoost gepubliceerd. Het Social Pact organiseerde van 18-25 januari gesprekken over het Masterplan met bewoners van Zuidoost.
inclusie en participatie klein format

Van 18 tm 25 januari organiseerde het Social Pact de Masterplan ZOzoom, in opdracht van de Alliantie Masterplan Zuidoost.

Aan de 10 gesprekssessie over de 5 onderwerpen Inclusie, Wonen, Werk, Onderwijs en Veiligheid deden in totaal maar liefst 175 bewoners mee. Per sessie waren er 30 tot 50 bewoners aanwezig.

De bewoners leverden belangrijke input aan de Alliantie Masterplan Zuidoost. Ze benoemden wat de grote problemen op elk terrein zijn, en welke mogelijke oplossingen ze zelf zien.
Bewoners vonden het van belang om mee te praten en denken over ontwikkelingen binnen de eigen wijk. Dit resulteerde in levendige maar vooral ook kritische gesprekssessies.

Het complete verslag van alle Masterplan ZOzoom-sessies kunt u hier downloaden.

De input van de bewoners wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Masterplan.

Op 4 februari is het Masterplan ondertekend en is de website online: www.zoiszuidoost.nl.
Hier kunt U alle ontwikkelingen rondom het Masterplan volgen en eventueel zelf input leveren via e-mail.