Masterplan event ‘De Kracht van Zuidoost’

Web

De kracht van Zuidoost – Conferentie in het kader van één jaar Masterplan

Op deze zonnige ochtend verzamelden bijna tweehonderd vertegenwoordigers van organisaties en actieve bewoners uit Zuidoost zich in het Bijlmer Parktheater.

De dag stond in het teken van verbinding. In een inspirerend ritueel hebben sleutelpersonen uit Zuidoost hun kracht en kwetsbaarheid met elkaar gedeeld.

Saundra Williams, programmadirecteur van het Masterplan, opende de conferentie samen met Kenny Zschüschen, woordvoerder van het Social Pact.

“Deze dag geven we vanuit het Masterplan rekenschap over wat er in het afgelopen jaar is gedaan. We kijken elkaar in de ogen om kritisch maar opbouwend te bevragen: wat hebben we nodig om verder te komen? En welke rol ga ik hier ZELF in nemen?” sprak Saundra.

Ook Kenny benadrukte dat het belangrijk is dat bewoners zich uitspreken, om de kanteling te laten plaatsvinden naar een Masterplan dat door iedereen samen gedragen wordt. De toetreding van het Social Pact tot de kernalliantie van het Masterplan was hiervoor een belangrijk moment. Belangrijk is volgens Kenny om de kracht van elkaar te zien. Hij riep op: “Laten we na deze dag elkaar opzoeken en vasthouden, om samen de droom van Zuidoost te verwezenlijken”.

Tanja Jadnanansing sprak inspirerende woorden over de strijd die in Zuidoost al vele jaren geleverd wordt. “Met de komst van Saundra gaan we een andere strijd voeren. We gaan samen strijden voor de ziel van Zuidoost”

Na deze inleiding volgden een aantal sprekers die elk op hun eigen manier de kracht van Zuidoost benoemden.

André Reeder, activist en professioneel organisatieondersteuner bij Venzo, riep op tot meer transparantie van bestuur, ambitie 5 van het Masterplan. “Neem de bewoner serieus, beweeg je ook als top onder de bewoners, waardeer de initiatieven en projecten van bewonersorganisaties, niet alleen met mooie woorden maar ook met financiële middelen.” André benoemt het Social Pact en buurtplatformen als goede initiatieven om deze invloed te vergroten.

Brian Juan Pedro is de oprichter van Bartendaz, en heeft gezorgd voor meer “stangenparken” waar bewoners van Zuidoost naar Amerikaans voorbeeld aan hun fysieke en mentale gezondheid kunnen werken. Belangrijk doel in Zuidoost is voor hem ook de veiligheid op straat te verbeteren: “van hangjongere naar stangjongere”.

Virgil Tevreden is oprichter van Jongeren die het Kunnen en lid van het Social Pact. Hij heeft zelf via de IMC weekendschool zijn talenten leren kennen, en runt nu al tien jaar een organisatie die dagbesteding en buitenschoolse opvang biedt aan jongeren met gedragsproblemen, om ze zo uit de criminaliteit te houden. Uit eigen ervaring weet hij hoe moeilijk het is om gezien en gehoord te worden en financiering te krijgen. Hij geeft ons mee dat het belangrijk is om door te zetten en aandacht te vragen voor de mooie initiatieven vanuit Zuidoost zelf.

Dayenne Tempo is nu teamleider bij de Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra in Holendrecht. Ze kwam zelf acht jaar geleden naar Zuidoost, om een nieuwe toekomst op te bouwen na gevlucht te zijn voor huiselijk geweld. Nu geeft ze zelf aan buurtbewoners de hulp die ze acht jaar geleden zelf kreeg bij de Buurtwerkkamer: een luisterend oor, adviezen en praktische hulp.

Van het Masterplan vraagt ze: “ik wil gezien worden als bewoner, en niet steeds mezelf hoeven te verkopen”.

In de loop van de dag waren er veel reacties vanuit het publiek. Oproepen voor onder andere betere toegankelijkheid voor jongere gehandicapten, ruimte voor kunstenaars, aandacht voor coaching van jongeren.

Saundra sloot af met de gezamenlijke intentie: “Om het masterplan te laten werken is het nodig dat we niet meer vanuit onze eigen positie denken, maar vanuit een common ground. Laten we een ander gesprek voeren. Niet meer aan anderen verwijten om vanuit een koker te denken en het dan zelf wel doen”.

Zie de website van het masterplan voor meer foto’s en filmpjes: