De eerste themadag georganiseerd “Gezond en Goedkoop voedsel”

leefstijlnetwerk

Op 25 mei werd de eerste themadag georganiseerd “Gezond en Goedkoop voedsel”. Dit was een co-creatie van Social Pact met Team Sportservice.

Silke van Team Sportservice Amsterdam was vorig jaar al gestart met een behoeftepeiling op gebied van gezonde leefstijl in Zuidoost. Daar zijn diverse conclusies uitgekomen, maar 1 daarvan is dat sport, zorg en welzijn elkaar onderling niet goed weten te vinden en niet op de hoogte is van elkaars aanbod. Ook is het aanbod niet laagdrempelig genoeg en niet cultureel sensitief.

Het is niet altijd duidelijk waar bewoners op gebied van leefstijl aanpassingen naartoe verwezen kunnen worden, bijvoorbeeld op gebied van beweging, slaap, stress, ontspanning en voeding. In andere stadsdelen zoals in Noord en Oost is er een bestaand leefstijlnetwerk, waardoor formele en informele partijen en actieve buurtbewoners worden verbonden.

Daarom zijn we deze co-creatie gestart om het Positieve Preventieve Gezondheidsplatform van het Social Pact te verrijken met  4 Thema netwerkbijeenkomsten. Het doel is om professionals en actieve buurtbewoners op gebied van sport, welzijn en zorg te verbinden. De thema’s van deze bijeenkomsten zijn bepaald tijdens de laatste meeting van het platform.

Deze eerste themadag was al zeer succesvol. Aanwezigen konden laagdrempeling met elkaar van gedachten wisselen met als aanleiding de vragen die in de vorm van een quiz opgesteld waren. Er was een gezonde ronde gevisualiseerd door een kring van organisaties te maken die zich bezighouden met voedsel. Dat wil zeggen van zelf voedsel verbouwen; het cultureel sensitief te koken; het verbindende element van samen eten tot voedselresten vergisten. Daarnaast was er een kookworkshop georganiseerd, om al kokend met elkaar te discusieren over wat nu wel en niet gezond is en hoe je met kleine veranderingen groot resultaat kunt bereiken.

De volgende themadag is gepland op 6 juli (Nolimit van 16-18 uur) met als thema: bewegen en dansen.